Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

Korišćenje web-portala digital-azut.rs (u daljem tekstu „portal“), njegovih sadržaja i povezanih web-stranica podleže Opštim uslovima koje donosi kompanija Digital Azut d.o.o. sa sedištem u ul. Makenzijeva 53, Beograd, Srbija.

Pristup portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta, osim ako za pojedine sadržaje nije drugačije istaknuto.

Korišćenjem portala korisnik prihvata sve rizike koje nastaju iz korišćenja istog i portal se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njegovim korišćenjem.

Uslovi korišćenja portala digital-azut.rs, bez izuzetka odnose se na celokupan sadržaj portala. Korišćenjem bilo kog dela portala automatski ste saglasni sa svim aktuelnim uslovima korišćenja.

Portal zadržava pravo da jednostrano izmeni i/ili ukloni bilo koji deo sadržaja portala, bez prethodne najave.
Portal zadržava pravo da jednostrano izmeni uslove korišćenja portala. O sadržini svih navedenih promena korisnici portala biće blagovremeno obavešteni njihovim objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog dela portala, kao i sadržaja koji se na njemu nalazi, smatra se da je korisnik upoznat sa aktuelnim uslovima korišćenja.

Autorska prava

Digital Azut d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje koje objavljuje na svom portalu u vidu tekstualnih, vizuelnih i audio materijala, baza podataka i programerskih kodova, kao i u svim drugim oblicima koji mogu predstavljati predmet zaštite autorskim pravima.

Moguće je da na delu sadržaja portala autorska prava polažu povezana lica sa Digital Azut d.o.o. i/ili naši poslovni partneri. Za objavu, i činjenje dostupnim trećim licima Digital Azut d.o.o. poseduje posebno ovlašćenje.

Sadržaj koji se objavljuje na portalu ne sme biti predmet reprodukovanja, distribuiranja, niti na bilo koji način biti korišćen u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka lica koje polaže autorska prava na takvom sadržaju, izuzev ako nije drugačije propisano ovim Uslovima korišćenja (npr. u slučaju ovlašćenog preuzimanja sadržaja sa portala digital-azut.rs).

Smatraće se kršenjem autorskih prava svako neovlašćeno korišćenje sadržaja i bilo kog dela portala i isto se ima smatrati kršenjem autorskih prava koje je podložno krivičnoj i građanskoj odgovornosti.

U slučaju da smatrate da neki od sadržaja objavljen na našem portalu krši Vaša autorska prava, slučaj će u najkraćem mogućem roku biti razmotren, te će se po eventualnom ustanovljavanju osnovanosti pritužbe, sporni sadržaj odmah ukloniti.

Ovlašteno preuzimanje sadržaja s portala digital-azut.rs

Portal ima autorska prava na svim sadržajima objavljenim na portalu, a naročito na tekstualnim, foto, video, audio, kao i drugim objavljenim sadržajima, ukoliko drugačije ne bude navedeno.

Sva fizička ili pravna lica mogu, kako u delovima, tako i u celosti preuzimati i koristiti isključivo tekstualne sadržaje portala digital-azut.rs i to pod sledećim uslovom:

  • Internet mediji su u obavezi da da pri preuzimanju tekstualnog sadržaja sa portala vidljivo navedu izvor.
  • Sva pravna i fizička lica, izuzev internet medija, u obavezi su da da pri preuzimanju tekstualnog sadržaja sa portala vidljivo navedu ime i prezime autora, i izvor.

U slučaju kada vam se putem emaila ili poštom obrati naša pravna služba dužni ste da u roku od 48h uklonite naznačeni preuzeti sadržaj.

Linkovi na druge web-stranice i oglašivače

Portal u svom radu se pored vlastitih sadržaja, služi i sadržajima partnera i oglašivača, kao i besplatnim sadržajima i linkovima koji upućuju na spoljne stranice, kao i na veze do drugih internet stranica koje nastaju kao kreacija trećih lica, koje će kao takve, ukoliko to bude moguće, portal označavati u skladu sa zakonom (“Spoljni sadržaji”).

informacije koje su u njemu unete i u potpunosti se odriče svake odgovornosti vezane za isti. U slučaju da Spoljni sadržaj krši zakonom zagarantovana prava pravnih i/ili fizičkih lica, molimo ista da podnesu pisani zahtev za uklanjanje Spolljnog sadržaja, kao i da dostave razloge osnovanosti ovakvog zahteva. U slučaju osnovanosti zahteva, portal će bez odlaganja ukloniti takav Spoljni sadržaj.